ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนเกณฑ์ AUN-QA สู่การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร”

 • Link Zoom meeting สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมTopic: ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนเกณฑ์ AUN-QA สู่การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร”

  Time: Mar 13, 2023 08:30 AM Bangkok

  Join Zoom Meeting
  https://zoom.us/j/96149449526?pwd=MTl6SmdLeVRHNk8wREZzN2Z1L0dZZz09

  Meeting ID: 961 4944 9526
  Passcode: 410454