ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562

เผยเเพร่เมื่อ

มรสน. รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2563 อ่านเพิ่มเติม “การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562”

กิจกรรม/อบรม

อ่านเพิ่มเติม
ปฏิทิน ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์

 

 
 สกอ.03
 QA3D
 รายชื่อผู้ประเมิน
 QA2557-2
 สมศ.1
 Automated Qa-1
 tqf banner copy
คลังอุมศึกษา
 gotouni
 curr
 

 

QA-SNRU Social Media