ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.)

เผยเเพร่เมื่อ

รายชื่อผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร จัดอบรมโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) จัดอบรมระหว่างวันที่ 17 กันยายน 2562 ณ ม.ราชภัฏจันทรเกษม

อ่านเพิ่มเติม “รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.)”

กิจกรรม/อบรม

อ่านเพิ่มเติม
ปฏิทิน ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์

 

 
 สกอ.03
 QA3D
 
 รายชื่อผู้ประเมิน
 QA2557-2
 สมศ.1
 Automated Qa-1
 tqf banner copy
คลังอุมศึกษา
 gotouni
 curr
 QA Answer

 

Social Media QA-SNRU