ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำ SAR ประจำปีการศึกษา 2560

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 2559 – 30 มิ.ย. 2560)

ปฏิทิน ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์

Link

  สกอ.03
  รายชื่อผู้ประเมิน
 QA2557-2
 งดใช้ข้อ 12
 ประกาศหลักสูตร1
 พิชญพิจารณ์
 tqf banner copy
 
 QA3D
 สมศ.1
Automated Qa-1
คลังอุมศึกษา
gotouni
curr
QA Answer