ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำ SAR ประจำปีการศึกษา 2559

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (1 ก.ค. 2558 – 31 ก.ค. 2559)

รองอธิการบดี

รองอธิการบดี

Link

สกอ.03
 งดใช้ข้อ 12
 ประกาศหลักสูตร1
 พิชญพิจารณ์
 tqf banner copy
 QA2557-2
 รายชื่อผู้ประเมิน
 QA3D
 สมศ.1
Automated Qa-1
คลังอุมศึกษา
gotouni
curr
QA Answer